bieszczady noclegi agroturystyka

Wiadomości regionalne

Wiadomości regionalne

Pogoda w regionie

26.05.17 12:03
Nadchodzi poprawa pogody.
Coraz liczniejsze rozpogodzenia i poprawa warunków turystycznych.
+22 +9°C

pogoda w Bieszczadach
  Webcamy:

Filmy z Bieszczadów

Więcej filmów na vimeo.com/bieszczady

Polecamy

Bank zdjęć

Bank zdjęć

2005-04-25 · 13:45

Zapraszamy do skorzystania z pierwszego „Bieszczadzkiego banku zdjęć” dostępnego w sieci Internet.

  • Oferujemy sprzedaż wysokiej jakości fotografii do wykorzystania w różnego rodzaju publikacjach, prezentacjach multimedialnych oraz na stronach internetowych. Nasza oferta zawiera w chwili obecnej blisko 1000 fotografii i stale jest poszerzana o nowe prace.
  • Wykonujemy również prace fotograficzne na zlecenie. Wybór przykładowych prac o różnej tematyce można obejrzeć w dziale Fotogaleria.
  • Możemy się również podjąć wyszukania ciekawych lokalizacji w Bieszczadach dla planów sesji fotograficznych i filmowych.
  • Ceny ustalane są indywidualnie z Klientem.

Prawa autorskie do fotografii w naszej ofercie posiada serwis www.bieszczady.pl lub bezpośrednio autorzy, którzy zdecydowali się na umieszczenie swoich fotografii na łamach Fotogalerii. Oferta obejmuje fotografie wykonane głównie aparatami cyfrowymi wysokiej klasy (np. Nikon, Canon itp.) w rozdzielczości 300dpi pozwalającej na wykorzystaniu ich w druku. Niewielką część prezentowanych prac stanowią skany z odbitek fotograficznych lub slajdów i negatywów.

Prezentowane fotografie posiadamy w postaci gotowych do druku plików cyfrowych wysokiej rozdzielczości (300 dpi, rozmiar od ok. 20x30 cm do 30x45 cm, format TIFF lub JPG z niskim stopniem kompresji. Ich rozdzielczość waha się od ok. 1500x1000px do 3000x2000px). W chwili obecnej trwają prace nad wygodnym systemem sprzedaży zdjęć do publikacji. Tymczasowo ich zamawianie odbywa się poprzez pocztę elektroniczną lub tradycyjną.

Wykonujemy również prace fotograficzne na zlecenie.

Wybór przykładowych prac o różnej tematyce można obejrzeć w dziale Fotogaleria.
UWAGA: w chwili obecnej nie prowadzimy sprzedaży fotografii autorstwa pp. Janusza Grzecha i Pawła Lewandowskiego. Trwają również rozmowy na temat sprzedaży zdjęć z pozostałymi autorami.

 

Regulamin zamawiania zdjęć publikowanych w serwisie www.bieszczady.pl:

Postanowienia ogólne

  1. Termin „dział Fotogaleria” oznacza witrynę internetową o nazwie „Fotogaleria” będącą integralną częścią serwisu internetowego www.bieszczady.pl czyli miejsce na forum Internetu, gdzie prezentowane są prace fotograficzne będące potencjalnymi elementami zamówienia.
  2. Termin „Zamawiający” oznacza osobę fizyczną, organizację pozarządową, firmę lub dowolny podmiot posiadający osobowość prawną składającą zamówienie na fotografie prezentowane w dziale „Fotogaleria”.
  3. Zamawiający składając zamówienie na prace fotograficzne prezentowane w dziale „Fotogaleria”, Zamawiający akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

Zamawianie fotografii

Zamówienie odbywa się poprzez wskazanie fotografii z oferty zamieszczonej w dziale Fotogaleria oraz przesłanie zamówienia na adres elektroniczny foto@bieszczadyonline.pl lub adres: Serwis Bieszczady.pl, skr. poczt. 8, 38-600 Lesko, Polska.
W momencie składania zamówienia, prosimy podać opis zdjęcia, jego autora oraz nazwę pliku oraz obowiązkowo rodzaj i nakład publikacji, w której mają być wykorzystane zamawiane zdjęcia. Przy składaniu zamówień należy się posługiwać pełnymi nazwami plików prezentowanych w Fotogalerii. Celem uniknięcia pomyłek, wskazane jest dopisać przy numerze pliku, jaki obiekt zdjęcie przedstawia lub przesłanie zdjęcia (lub jego miniatury) pobranego z Fotogalerii.
Autorzy zdjęć oraz Serwis zastrzegają sobie prawo do odmowy użyczenia lub sprzedaży materiału fotograficznego bez podania przyczyn.


Dostarczanie fotografii Zamawiającemu

Materiał do wykorzystania jest dostarczany w formie plików cyfrowych TIFF lub JPG (tryb RGB lub CMYK)  pocztą elektroniczną lub na nośniku CD-ROM. Fotografie dostarczane są bez napisu firmowego „www.bieszczady.pl” umieszczanego na zdjęciach prezentowanych w dziale „Fotogaleria”.
W przypadku dostarczenia zamówionych plików na nośniku CD-ROM, Zamawiający ponosi koszt przesyłki nośnika pod wskazany adres pocztowy. Wysyłka realizowana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej (listem poleconym) lub za pośrednictwem firmy kurierskiej. Serwis www.bieszczady.pl lub/i autorzy zdjęć nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia lub uszkodzenia przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską lub/i wadliwe działanie dostarczonych Zamawiającemu nośników CD-ROM.

Udostępnienie plików pocztą elektroniczną odbywa się tylko i wyłącznie po podpisaniu i przesłaniu pocztą tradycyjną stosownej umowy – licencji na wykorzystanie danych fotografii z podaniem opisu fotografii i miejsca i nakładu ich publikacji przez Zamawiającego. Umowa zawierana jest pomiędzy autorem fotografii a Zamawiającym fotografie.

Umowa zawierana jest tylko i wyłącznie na jednorazową publikację fotografii bez zrzeczenia się praw o wyłączności.

Istnieje możliwość zamówienia fotografii w postaci odbitek fotograficznych. W tym przypadku  Zamawiający ponosi dodatkowo koszt wykonania odbitki oraz przesyłki w opakowaniu zabezpieczającym fotografie przed zniszczeniem.

Zamówienia są finalizowane po otrzymaniu wpłaty na konto lub wraz z dostawą przesyłki za zaliczeniem pocztowym. Standardowo zamówienie zrealizowane jest w ciągu 3 dni roboczych.

W przypadku pilnych lub indywidualnych zamówień prosimy o kontakt pod numerem: +48 606 855 260.

 

Publikowanie zamówionych fotografii przez Zamawiającego

Opublikowane przez Zamawiającego zdjęcie powinno być oznakowane poprzez umieszczenie w pobliżu fotografii napisu o treści: „Fot. Jan Kowalski”, gdzie poprzez sformułowanie „Jan Kowalski” rozumie się imię i nazwisko osoby lub podmiot posiadający prawa autorskie do publikowanej fotografii.

Zamawiający zawierający umowę na publikację fotografii, zobowiązuje się do przesłania autorowi publikowanej fotografii egzemplarza autorskiego wydawnictwa, w którym ukazały się należące do autora fotografie.

 

Prawa autorskie

Materiał fotograficzny prezentowany w serwisie podlega prawom autorskim i wykorzystywanie zdjęć lub ich przetwarzanie bez zgody autora stanowi złamanie prawa o ochronie praw autorskich. Aby nabyć prawo do jednorazowego wykorzystania fotografii, należy złożyć zamówienie wcześniej uzgadniając warunki zakupu.
W przypadku stwierdzenia łamania praw autorskich przez Zamawiającego lub/i inne podmioty posiadające osobowość prawną lub/i firmy lub/i osoby fizyczne, które nie zwarły umowy licencyjnej na publikację wykorzystanych przez nich fotografii pochodzących z działu „Fotogaleria”, autorzy zdjęć podejmą bez powiadomienia stosowne kroki prawne w celu egzekwowania przysługujących im praw zagwarantowanych poprzez Ustawę o ochronie praw autorskich.

 

Ceny licencji

Każde zamówienie jest wyceniane indywidualnie. Ceny zależą przede wszystkim od sposobu ich wykorzystania oraz ilości zamówień oraz od indywidualnej oceny atrakcyjności danej fotografii. Każde zamówienie dotyczy udzielenia licencji na jednokrotne lub w wyjątkowych, ustalanych indywidualnie przypadkach - wielokrotne wykorzystanie fotografii bez wyłączności praw do fotografii. Możliwa również jest zawarcie umowy o współpracy dającej możliwość korzystniejszych warunków zakupu fotografii.
W chwili obecnej podstawę rozliczenia stanowi umowa o dzieło zawarta pomiędzy autorem fotografii a Zamawiającym. Przewidujemy w niedalekiej przyszłości możliwość wystawiania faktury VAT. 

 

Gwarancja

W przypadku uszkodzenia zawierającego zamawianą fotografię pliku przesyłanego pocztą elektroniczną, udostępniamy kopię. Gwarancja trwa przez okres czasu od dostarczenia zamówionych fotografii Zamawiającemu do momentu zrealizowania publikacji przez Zamawiającego, o której mowa jest w umowie licencyjnej na wykorzystanie fotografii. Po opublikowaniu fotografii przez Zamawiającego, reklamacje nie będą uwzględnianie.
W przypadku uszkodzenia przez Pocztę Polską lub firmę kurierską nośnika CD-ROM z fotografiami zamówionymi przez Zamawiającego, Zamawiający ponosi koszty nowego nośnika CD-ROM oraz jego ponownej wysyłki.

 

Reklamacje

Reklamacja dotycząca otrzymanych zdjęć może mieć miejsce w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania materiału. Reklamacji można dokonać pocztą elektroniczną lub telefonicznie. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest pisemne oświadczenie Zamawiającego o usunięciu z własnych zasobów reklamowanego zdjęcia oraz wszystkich jego kopii, jeżeli takie zostały wykonane. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych od daty jej złożenia. Po uwzględnieniu reklamacji, wygasa licencja udzielona na reklamowane zdjęcia. Można jednocześnie zamówić inne zdjęcia w zamian za reklamowane lub zażądać zwrotu pieniędzy. Zwrot pieniędzy zostaje dokonany przelewem na wskazane przez Zamawiającego konto bankowe w terminie do 7 dni roboczych od momentu uwzględnienia reklamacji.

 

Oferta banku zdjęć nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego.


S e r w i s    r e k o m e n d o w a n y    p r z e z :
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
Bieszczadzki Park Narodowy
Bieszczadzka Grupa GOPR
Muzeum Budownictwa Ludowego - skansen w Sanoku
Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej
Polecamy bezpieczne przeglądarki:    Pobierz Google Chrome      Pobierz Firefoksa      Pobierz przeglądarkę Opera        

UWAGA COPYRIGHT

Wszystkie materiały prezentowane na stronach serwisu www.bieszczady.pl (np. teksty, layout, grafiki, zdjęcia, logotypy, kod html/css etc.)
chronione są prawem autorskim. Ich nieautoryzowane wykorzystanie w jakikolwiek sposób jest karalne.
All of the materials presented on the site www.bieszczady.pl (e.g. articles, graphics, photos, layouts, logos, html/css code etc.)
are copyrighted. Any kind of their unauthorised usage is punishable.

Wszelkie prawa zastrzeżone • All rights reserved
www.bieszczady.pl © 2000-2023


-->