bieszczady noclegi agroturystyka

Historia

Historia

Pogoda w regionie

26.05.17 12:03
Nadchodzi poprawa pogody.
Coraz liczniejsze rozpogodzenia i poprawa warunków turystycznych.
+22 +9°C

pogoda w Bieszczadach
  Webcamy:

Filmy z Bieszczadów

Więcej filmów na vimeo.com/bieszczady

Polecamy

Historia Bieszczadów

Zarys historii Bieszczadów

2005-04-14 · 18:36

Długie, nieciekawe dzieje - Bieszczadzka prehistoria

W sąsiedztwie Bieszczadów człowiek pojawił się po raz pierwszy w neolicie, około IV tysiąclecia przed Chrystusem. Byli to rolnicy, uprawiający ekstensywne rolnictwo wypaleniskowe. Pod koniec tego tysiąclecia Brama Przemyska była już dość gęsto jak na owe czasy zaludniona; jej mieszkańcy przybyli zapewne z Niziny Węgierskiej. Znaczyłoby to, że już wtedy znane były drogi przez Karpaty. W górach jednak nikt nie mieszkał – dogodniejszych do uprawy ziem na nizinach było aż nadto. W połowie III tysiąclecia p.n.e. pierwsi ludzie pojawili się w głębi Bieszczadów. Byli to koczowniczy pasterze, przybywający tu z dorzecza Dniestru. Ludy te, zwane ludami ceramiki sznurowej, mieszkały na znacznym, jednolitym kulturowo obszarze sięgającym od Gniłej Lipy i Bystrzycy w Galicji Wschodniej po źródła Bugu, okolice Łańcuta i – najpewniej – Przełęcz Dukielską. Na bieszczadzkich torfowiskach, np. koło Tarnawy, pozostały po nich czytelne dla naukowców ślady masowego wypasu bydła; być może pozostały również kurhany, które jednak, porośnięte lasem, są dziś nadzwyczaj trudne do identyfikacji.

Dopiero ok. 1000 r. przed Chrystusem przybliżyła się w te strony kultura łużycka, niegdyś uznawana za prasłowiańską, dziś coraz częściej utożsamiana z Trakami. Przyniosła ona wynalazek orki, rozwój hodowli, drzewa owocowe i inne rewolucyjne w owych czasach zdobycze cywilizacji. Ludzie kultury ceramiki sznurowej odeszli na wschód lub zostali zasymilowani przez przybyszów. W połowie owego tysiąclecia upowszechniły się narzędzia żelazne, co umożliwiło wkroczenie rolnictwa w góry. Ok. 200 r. przed Chrystusem kultura łużycka gwałtownie załamała się z przyczyn, których nie umiemy jednoznacznie określić. W czterysta lat póżniej pojawili się natomiast Celtowie, mieszając się z miejscową ludnością i przynosząc nową, bardzo dynamiczną kulturę, m.in. sztukę wytopu żelaza. Ślady ich pobytu – choć niekoniecznie osadnictwa – znajdujemy i w Bieszczadach.

Z początkiem naszej ery świat śródziemnomorski coraz bardziej interesuje się Północą, dostarczycielką nie tylko bursztynu, ale i żelaza, masowo eksportowanego na południe z Gór Świętokrzyskich. Już wtedy został zapewne utorowany szlak handlowy przekraczający Karpaty przez Przełęcz Radoszycką. W II–III w. n.e. na ziemiach polskich pojawili się Goci i inne ludy germańskie. Wiemy o nich niewiele, musiały jednak one żyć także na pogórzach, skoro przez przełęcze karpackie wędrowały na Nizinę Panońską. Całe wcześniejsze osadnictwo zanikło na przełomie IV i V w., gdy w toku Wędrówki Ludów większość mieszkańców tych ziem podążyła na opustoszałe ziemie bogatego, cokolwiek mitycznego południa. Dopiero w VI w. pojawili się tu nowi osadnicy – tym razem byli to już niewątpliwie Słowianie.


S e r w i s    r e k o m e n d o w a n y    p r z e z :
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
Bieszczadzki Park Narodowy
Bieszczadzka Grupa GOPR
Muzeum Budownictwa Ludowego - skansen w Sanoku
Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej
Polecamy bezpieczne przeglądarki:    Pobierz Google Chrome      Pobierz Firefoksa      Pobierz przeglądarkę Opera        

UWAGA COPYRIGHT

Wszystkie materiały prezentowane na stronach serwisu www.bieszczady.pl (np. teksty, layout, grafiki, zdjęcia, logotypy, kod html/css etc.)
chronione są prawem autorskim. Ich nieautoryzowane wykorzystanie w jakikolwiek sposób jest karalne.
All of the materials presented on the site www.bieszczady.pl (e.g. articles, graphics, photos, layouts, logos, html/css code etc.)
are copyrighted. Any kind of their unauthorised usage is punishable.

Wszelkie prawa zastrzeżone • All rights reserved
www.bieszczady.pl © 2000-2024


-->