bieszczady noclegi agroturystyka

Historia

Historia

Pogoda w regionie

26.05.17 12:03
Nadchodzi poprawa pogody.
Coraz liczniejsze rozpogodzenia i poprawa warunków turystycznych.
+22 +9°C

pogoda w Bieszczadach
  Webcamy:

Filmy z Bieszczadów

Więcej filmów na vimeo.com/bieszczady

Polecamy

Historia Bieszczadów

Zarys historii Bieszczadów

2005-04-14 · 18:36

Bieszczady ponownie zdobywane

Już od 1948 r. w co bardziej dostępnych, a nie spalonych miejscowościach osiedlali się chłopi z przeludnionych wsi Rzeszowszczyzny. W 1951 r. powróciły do Polski należące poprzednio do ZSRR obszary od Ustrzyk Dolnych po Otryt. Ich ludność została przesiedlona w głąb Ukrainy, a jej miejsce zajęli głównie mieszkańcy przekazanych wówczas Sowietom okolic Sokala i Uhnowa. Wkrótce przyszedł czas najróżnorodniejszych eksperymentów osadniczych i kolejnych prób zagospodarowania „dzikich pól socjalizmu”, w jakie przeobraziły się Bieszczady. Po 1956 r. w Bieszczady zaczęli – mniej lub bardziej legalnie – powracać Ukraińcy; jeszcze długo ukrywali oni jednak swą narodowość w lęku przed ponownym wysiedleniem.

Bieszczady powoli się odradzały. Rosła liczba mieszkańców, powstawały nowe osiedla. Rozwijała się sieć bitych dróg, których przed wojną nie było tu prawie wcale, przeprowadzono elektryfikację i wzniesiono przekaźniki telewizyjne. Z drugiej strony tysiące hektarów pól i łąk zarastało wtórnym lasem, stare drzewostany nadal eksploatowano bez pamięci, w dolinach zaś eksperymentowano z nowoczesnym, lecz nie dostosowanym do lokalnych warunków rolnictwem. Nowym zjawiskiem stał się masowy ruch turystyczny, przed wojną omijający te strony. Bieszczady stały się jakby substytutem utraconej Huculszczyzny, najbardziej obok Tatr obrosłymi legendą górami Polski. Sprzyjało legendzie osiedlanie się tu ludzi „skłóconych z życiem”, często postaci bardzo barwnych. Krążyły o Bieszczadach najbardziej nieprawdopodobne plotki, np. o odkrywanych w latach siedemdziesiątych bunkrach UPA czy tajnej kopalni uranu w bieszczadzkim „worku”.

Nowością były też – dalece niewystarczające – przedsięwzięcia w dziedzinie ochrony przyrody, uwieńczone w 1973 r. założeniem Bieszczadzkiego Parku Narodowego, powiększonego znacznie w 1989 i 1991 r. Niestety, aż do niedawnych lat ekologia nieodmiennie przegrywała w Bieszczadach z interesami gospodarki leśnej. W połowie lat siedemdziesiątych powstał w Mucznem ośrodek myśliwsko-wypoczynkowy dla „właścicieli PRL”, choć ani tak luksusowy, ani tak głośny jak pogórzański Arłamów. Jego obszary, obejmujące początkowo dolinę górnego Sanu, miały być poszerzone aż po linię Dwernik – Berehy, udaremniła to jednak w 1981 r. bieszczadzka „Solidarność”. Wkrótce potem ośrodek zlikwidowano, pozostałe po nim wojskowe gospodarstwo rolne działało w Tarnawie do końca lat osiemdziesiątych. W latach siedemdziesiątych ówczesny Związek Harcerstwa Polskiego podjął wielką akcję „Bieszczady–40”, w której wzięli udział harcerze z całego kraju. Wykonywali oni wiele prac na rzecz lokalnej społeczności, choć nie zawsze prace te były racjonalnie zorganizowane. Po oficjalnym zakończeniu akcji w roku czterdziestolecia PRL stanice harcerskie pozostały trwałym elementem krajobrazu Bieszczadów.


S e r w i s    r e k o m e n d o w a n y    p r z e z :
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
Bieszczadzki Park Narodowy
Bieszczadzka Grupa GOPR
Muzeum Budownictwa Ludowego - skansen w Sanoku
Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej
Polecamy bezpieczne przeglądarki:    Pobierz Google Chrome      Pobierz Firefoksa      Pobierz przeglądarkę Opera        

UWAGA COPYRIGHT

Wszystkie materiały prezentowane na stronach serwisu www.bieszczady.pl (np. teksty, layout, grafiki, zdjęcia, logotypy, kod html/css etc.)
chronione są prawem autorskim. Ich nieautoryzowane wykorzystanie w jakikolwiek sposób jest karalne.
All of the materials presented on the site www.bieszczady.pl (e.g. articles, graphics, photos, layouts, logos, html/css code etc.)
are copyrighted. Any kind of their unauthorised usage is punishable.

Wszelkie prawa zastrzeżone • All rights reserved
www.bieszczady.pl © 2000-2018


-->