bieszczady noclegi agroturystyka

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody

Pogoda w regionie

26.05.17 12:03
Nadchodzi poprawa pogody.
Coraz liczniejsze rozpogodzenia i poprawa warunków turystycznych.
+22 +9°C

pogoda w Bieszczadach
  Webcamy:

Filmy z Bieszczadów

Więcej filmów na vimeo.com/bieszczady

Polecamy

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody w Bieszczadach - cd.

2003-01-29 · 22:56

„Przełom Osławy pod Mokrem” (pow. 142,79 ha) – rez. krajobrazowy między Mokrem (gm. Zagórz), a Wysoczanami (gm. Komańcza) obejmuje obszar lasu Kiczerki (560 – 521 m) i wód płynących rzeki Osławy u jej podnóża. Ochroną objęto tutaj niezwykle malowniczy przełomowy odcinek rzeki Osławy z jej kamienistym dnem, ostoją ryb i rzadkich ptaków wodnych oraz zbiorowiska leśne z licznymi stanowiskami roślin chronionych i rzadkich w runie.

Rezerwat krajobrazowo-leśny „Koziniec” (pow. 28,68 ha) powstał w 2004 r. w Myczkowcach na płd. stoku Kozińca ( 521 m) nad Jeziorem Myczkowieckim w gm. Solina. Ochroną objęto walory przyrodnicze i krajobrazowe tego miejsca ze stromym zalesionym zboczem Kozińca o dużym nachyleniu stoków przechodzących miejscami w urwiska skalne z licznymi wychodniami i odsłonięciami skalnymi piaskowców i łupków warstw krośnieńskich porośniętymi grądem z fragmentami jaworzyny, rzadkimi gatunkami roślin i płatami zbiorowisk kserotermicznych. Ochronie podlegają zespoły roślinne: grąd subkontynentalny, ciepłolubna buczyna, 25 faksonów roślin objętych ochroną gatunkową, liczna grupa gatunków górskich i rzadkich m.in. lepnica gajowa, znana głównie ze stanowisk w Pieninach o populacji liczącej ok. 150 osobników.

Obszar rezerwatu zajmuje oddział leśny nr 210 g obrębu Stefkowa tj. cały południowy stok Kozińca od szosy po grzbiet zbocza od Ośrodka Wypoczynkowego "Bieszczady" po linię wysokiego napięcia nad ośrodkiem CPN w Bóbrce i okolicami kamieniołomu z punktem widokowym na BPN, połoniny i bieszczadzkie jeziora.

„Przełom Strwiąża” (pow. 359,23 ha) - rez. krajobrazowy między Brzegami Dolnymi a Krościenkiem w celu objęcia ochroną przełomowego odcinka Strwiąża wraz z krajobrazem doliny rzecznej i cenną szatą roślinną.

Polanki” (pow. 191,94 ha) – to niedawno utworzony rezerwat w Bykowcach pod Sanokiem z wytyczoną edukacyjną ścieżką przyrodniczą. Obejmuje fragment cennej biocenozy leśnej pasma Granickiej ( 575 m) tuż przy Parku Krajobrazowym Gór Słonnych. Wejście na teren rezerwatu oznaczono od pomnika por. Zaremby na zakolu szosy w Bykowcach.

„Góra Sobień” (pow. 5,34 ha) znajduje się na stoku słynnego zamkowego wzgórza i zamku „Sobień” w zakolu Sanu u podnóża Gór Słonnych przy szosie między Załużem a Manastercem w gm. Lesko. Na szczycie wzniesienia zachowały się jeszcze w formie ruiny (z platformą widokową na dolinę Sanu) pozostałości obronnego zamku Kmitów z XIV w. Tutaj 2 V 1417 r. Kmitowie wydali ucztę weselną dla króla Władysława Jagiełły po poślubieniu w Sanoku Elżbiety Granowskiej z Pileckich. Strome zbocza tego obronnego wzgórza zamkowego porasta dziś dobrze zachowany naturalny mieszany las grądowy z buczyną karpacką i łęgiem podgórskim. W bogatym runie leśnym występuje cenna fauna kserotermiczna, rzadkie gatunki bezkręgowców i ok. 150 gatunkówroślin naczyniowych w tym m.in. chronione: wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, tojad wiechowaty itd. Rezerwat posiada własną dydaktyczną ścieżkę przyrodniczą ułatwiającą jego zwiedzanie i połączenie szlakiem zielonym pieszym z pobliskim rez. „Przysłup”.


S e r w i s    r e k o m e n d o w a n y    p r z e z :
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
Bieszczadzki Park Narodowy
Bieszczadzka Grupa GOPR
Muzeum Budownictwa Ludowego - skansen w Sanoku
Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej
Polecamy bezpieczne przeglądarki:    Pobierz Google Chrome      Pobierz Firefoksa      Pobierz przeglądarkę Opera        

UWAGA COPYRIGHT

Wszystkie materiały prezentowane na stronach serwisu www.bieszczady.pl (np. teksty, layout, grafiki, zdjęcia, logotypy, kod html/css etc.)
chronione są prawem autorskim. Ich nieautoryzowane wykorzystanie w jakikolwiek sposób jest karalne.
All of the materials presented on the site www.bieszczady.pl (e.g. articles, graphics, photos, layouts, logos, html/css code etc.)
are copyrighted. Any kind of their unauthorised usage is punishable.

Wszelkie prawa zastrzeżone • All rights reserved
www.bieszczady.pl © 2000-2020


-->