bieszczady noclegi agroturystyka

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody

Pogoda w regionie

26.05.17 12:03
Nadchodzi poprawa pogody.
Coraz liczniejsze rozpogodzenia i poprawa warunków turystycznych.
+22 +9°C

pogoda w Bieszczadach
  Webcamy:

Filmy z Bieszczadów

Więcej filmów na vimeo.com/bieszczady

Polecamy

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody w Bieszczadach - cd.

2003-01-29 · 22:56

Rezerwaty faunistyczne

„Bobry w Uhercach” (pow. 27 ha) znajduję się między Uhercami a Zwierzyniem w wyrobiskach żwirowych na rzece Olszance. Przed kilkunastoma laty wpuszczono tam potajemnie sprowadzone w Bieszczady bobry, aby się rozmnożyły. Dziś jest ich tak dużo, że zakładają kolejne kolonie i żeremie na pobliskich rzekach i potokach m.in. w Zwierzyniu, Orelcu i okolicy.

„Krywe” (pow. 511,73 ha) obejmuje 10 kilometrowy odcinek doliny Sanu pod Otrytem na terenie dawnych wsi Krywe i Hulskie w gminach Czarna i Lutowiska. Jest to wyjątkowo piękne miejsce, w którym San krętymi zakolami przebija się między odsłoniętymi jeszcze stokami wzgórz. Niezwykłość malowniczego krajobrazu tego wyjątkowo uroczego miejsca podkreślają progi skalne na Sanie, efekt skalistego dna tej rzeki, strome stoki, głębokie jary licznych potoków, meandry i terasy nadrzeczne. Osobliwością jest również bogata flora z 22 skupiskami roślinnymi. Wyróżnia się w nich ok. 400 gatunków roślin naczyniowych, w tym 44 typowo górskie i 26 chronionych. Bogactwo fauny stanowią drapieżniki, duże ssaki puszczańskie, liczne gatunki ptaków, płazów i gadów w tym wielki wąż eskulapa (niejadowity).

Rezerwaty leśne

„Hulskie - im. Stefana Myczkowskiego” (pow. 189,87 ha) to duży naturalny drzewostan dwóch pięter roślinnych na płd. Stoku pasma Otrytu w pobliżu dawnej wsi Hulskie i Krywe nad Sanem w gm. Lutowiska. Ochronie podlegają grabowe drzewostany grądu oraz reglowy zespół buczyny karpackiej z wieloma potężnymi drzewami pomnikowymi. W poszyciu leśnym występuje ok. 300 gatunków roślin naczyniowych z wieloma gatunkami wysokogórskimi i wschodniokarpackimi, a także ciepłolubnymi. Obszar rezerwatu - to także ostoja przedstawicieli fauny puszczańskiej, m.in. dużych ssaków i drapieżników. Tutaj żyją misie brunatne, wilki, rysie, a z wielkich ptaków orzeł przedni i orlik, więcej .

„Cisy na górze Jawor” (pow. 3,02 ha) - to największe w Bieszczadach skupisko cisa pospolitego występującego w formie drzew i krzewów (262 szt.), oraz w tzw. "nalocie" (160 szt.). Rosną one na zboczu wzniesienia (720 - 817 m) w pobliżu wsi Bystre w gm. Baligród w starym lesie jodłowo - bukowym liczącym ok. 140 lat.

„Woronikówka” (pow. 14,84 ha) jest drugim rezerwatem cisów na zboczu szczytu Walter ( 828 m) zwanym dawniej Woronikówką w Jabłonkach w gm. Baligród. W zróżnicowany wiekowo lesie z przewagą buka i jodły zachowały się naturalne stanowiska cisów (123 sztuki w formie drzewiastej do 9 m wysokości) i liczniejsze stanowiska w formie krzewiastej występujące w kępach na urwistym zboczu. W tym trudno dostępnym terenie zamieszkały liczne zwierzęta leśne.

„Nad Trzciańcem” (pow. 181,23 ha) – to nowy rezerwat leśny o charakterze puszczańskim w paśmie Chwaniowa, między wsiami Trzcianiec i Zawadka. Ochroną objeto tu buczynę karpacką z osobliwościami dendrologicznymi oraz bogatą fauną i florą.

„Chwaniów” (pow. 354.47 ha) - to kolejny duży rezerwat o charakterze puszczańskim przy szlaku niebieskim z Jureczkowej na pasmo Chwaniowa w gminie Ustrzyki Dolne. Obejmuje on płn.-wsch. stoki tego pasma od widokowej Truszówki ( 612 m) po Truszowskie ( 677 m) i Brańcową ( 677 m). Osobliwością jest tutaj reglowa buczyna karpacka (w 90 % zachowana jako starodrzew), bogate runo leśne, występująca w łanach miesięcznica trwała oraz przedstawiciele drapieżników puszczańskich.

„Na Opalonym” (pow. 216.54 ha) – to puszczański rezerwat na stoku wzgórza „Na Opalonym” ( 570 m) przy szlaku niebieskim z Wojtkówki w gm. Ustrzyki Dolne do Arłamowa. Ochronie podlega stary drzewostan jodłowo-bukowy z licznymi pomnikowymi jodłami, bukami, jaworami, bogatą florą (12 gatunków chronionych) i fauną reprezentowaną przez duże ssaki i ptaki drapieżne. Miejsce to naprawdę przypomina starą puszczę karpacką.

„Olsza kosa w Stężnicy” (pow. 1.79 ha) znajduje się na stoku Markowskiej we wsi Stężnica w gm. Baligród. Zarośla olchy zielonej zwanej kosówką zajmują dziś w 95% dawne pastwisko tworząc łany o wysokości 2,5 m. Jest to rzadkie zjawisko występowania tej rośliny w paśmie regla dolnego (ok. 675 m n.p.m.) w takim skupisku. Naturalnym bowiem środowiskiem krzewiastej olchy zielonej są bieszczadzkie połoniny.


S e r w i s    r e k o m e n d o w a n y    p r z e z :
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
Bieszczadzki Park Narodowy
Bieszczadzka Grupa GOPR
Muzeum Budownictwa Ludowego - skansen w Sanoku
Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej
Polecamy bezpieczne przeglądarki:    Pobierz Google Chrome      Pobierz Firefoksa      Pobierz przeglądarkę Opera        

UWAGA COPYRIGHT

Wszystkie materiały prezentowane na stronach serwisu www.bieszczady.pl (np. teksty, layout, grafiki, zdjęcia, logotypy, kod html/css etc.)
chronione są prawem autorskim. Ich nieautoryzowane wykorzystanie w jakikolwiek sposób jest karalne.
All of the materials presented on the site www.bieszczady.pl (e.g. articles, graphics, photos, layouts, logos, html/css code etc.)
are copyrighted. Any kind of their unauthorised usage is punishable.

Wszelkie prawa zastrzeżone • All rights reserved
www.bieszczady.pl © 2000-2020


-->