bieszczady noclegi agroturystyka

Szlaki ikon

Szlaki ikon

Pogoda w regionie

26.05.17 12:03
Nadchodzi poprawa pogody.
Coraz liczniejsze rozpogodzenia i poprawa warunków turystycznych.
+22 +9°C

pogoda w Bieszczadach
  Webcamy:

Filmy z Bieszczadów

Więcej filmów na vimeo.com/bieszczady

Polecamy

Szlak Ikon - Dolina Osławy

Szlak Ikon - Dolina Osławy

2005-04-23 · 12:27

Szlak dydaktyczny wskazuje najciekawsze obiekty architektoniczne kościoła greko-katolickiego i prawosławnego Ziemi Sanockiej. Szlakiem można podróżować samochodem ale również wędrować pieszo, wykorzystując istniejące szlaki turystyczne. Wiodą one malowniczymi terenami Beskidu Niskiego i Bieszczadów. Ich stosunkowo gęsta sieć pozwala na zaplanowanie pieszej wyprawy z praktycznie każdej, ważniejszej miejscowości tego regionu. Z Sanoka, prowadzi w Dolinę Osławy szlak niebieski. Wiedzie od stacji głównej PKP/PKS, przez wieś Stroże Wielkie, na piękne polany widokowe Stróżowskich Łazów. Dalej biegnie przez Morochów i ponad wsią Mokre wspina się na masyw Działu. Następnie podąża przez szczyt Pohary (641 m npm), bardzo atrakcyjną widokowo Suliłę (759 m npm) oraz przełęcz nad Turzańskiem (609 m npm) na Chryszczatą (998 m npm), gdzie łączy się z głównym szlakiem beskidzkim, znakowanym kolorem czerwonym.
Wychodząc z Komańczy, możemy skorzystać ze wspomnianego wyżej głównego szlaku beskidzkiego, znakowanego kolorem czerwonym, dojść nim w dolinę Osławy do Duszatyna, a stąd już drogą żwirową, wzdłuż torów kolejki wąskotorowej dotrzeć do Smolnika. Idąc tym szlakiem z Komańczy w kierunku zachodnim, wychodzimy na szczyt Kamień 717 m npm, skąd leśną drogą łatwo zejść w dolinę Rzepedki, i dojść do pięknej rzepedzkiej cerkwi. Do Radzoszyc i Smolnika łatwo również dotrzeć korzystając z niebieskiego szlaku granicznego, wiodącego wzdłuż granicy Polski i Słowacji. Do Wisłoka dochodzi szlak żółty - który schodzi stokami Bukowicy, od strony północnej a następnie podąża na Kanasiówkę, gdzie łączy się z niebieskim i zielonym.


Sanok - Muzeum Ikon
Mieści się w sanockim zamku przy ul. Zamkowej 2. Obiekt, pierwotnie ruski gród, na którego miejscu stanął kazimierzowski zamek gotycki, został przebudowany w latach 1523-48, w stylu renesansowym. W jego salach wyeksponowanych jest 270 ikon, z ok. 700 posiadanych przez muzeum. Posiadana przez placówkę kolekcja jest największą w Polsce. Dodatkowo muzeum oferuje: malarstwo zmarłego Zdzisława Beksińskiego oraz dzieła innych współczesnych artystów, eksponaty archeologiczne i historyczne związane z regionem.

Sanok - katedra
Prawosławna cerkiew katedralna p.w. Św. Trójcy, siedziba biskupa Diecezji Przemyskiej i Nowosądeckiej, murowana, zbudowana w 1784 r.
Klucze na plebani - ul. Zamkowa 16.

Sanok - Muzeum Budownictwa Ludowego - Skansen
Mieści się przy ul. Rybickiego (dyrekcja – na ul. Traugutta 3) zajmuje powierzchnię 38 ha, prezentuje ok. 120 obiektów architektury drewnianej z terenu Bieszczadów, Beskidu Niskiego i Pogórzy, m.in. cerkiew z Ropek - 1801, z Grąziowej - 1731, z Rosolina - 1750, kościół z Bączala Dolnego 1667. Skansen posiada również ok. 500 ikon, z których część znajduje się w wyżej wymienionych cerkwiach zaś pozostałe są wyeksponowane w oddzielnym budynku, od październik a 1998 r. Sanocki skansen jest największą tego typu placówką w Polsce.

Zagórz
Przy głównej drodze, po lewej stronie, ok. 500 m od skrzyżowania zobaczymy murowaną z kamienia, cerkiew zagórską, p.w. Świętego Michała pochodzącą z 1836 r. Dawniej greko-katolicka, obecnie jest użytkowana przez prawosławnych. Od wschodu półkoliste prezbiterium do którego dostawiona jest zakrystia. Od zachodu wysoka, murowana wieża, w górnej części drewniana, zwieńczona baniastą nibysygnaturką. We wnętrzu ikonostas współczesny cerkwi. Klucze do obiektu u Pana Nestora Hływjaka, obok cerkwi - ul. Młynarska 10.

Poraż
300 m od drogi widać neogotycki dwór Gubrynowiczów, ostatnich właścicieli okolicznych dóbr. W centrum wsi, po lewej stronie na wzgórzu, zobaczymy też murowany kościół z XVIII w.

Morochów
Tu znajduje się drewniana cerkiew greko-katolicka, od 1961 r. prawosławna, zbudowana w 1837 r. O ile zewnętrznie obiekt nie wyróżnia się w jakiś szczególny sposób o tyle wnętrze jest bardzo interesujące. Ciekawy dziewiętnastowieczny ikonostas i wystrój o silnych neogotyckich cechach. By dotrzeć do cerkwi musimy zjechawszy drogą z góry skręcić w boczną drogę gruntową w prawo, obok drewnianego prawosławnego krzyża i przejechać ok. 50 m. Po obiekcie oprowadza ksiądz mieszkający na plebani obok.
Mokre
Murowana greko-katolicka cerkiew z czerwonym dachem. Jest to obiekt nowy. Zbudowany w 1992 r. lecz we wnętrzu znajduje się ciekawy ikonostas z 1900 r. pochodzący ze wsi Stubianka przekazany cerkwi w depozyt przez muzeum w Łańcucie. Po cerkwi oprowadza Pan Bogdan Mielnik, Mokre 42. We wsi działa również Zespół Pieśni i Tańca "Osławiany" prezentujący folklor łemkowski i bojkowski.

Wysoczany
W Wysoczanach stary, greko-katolicki cmentarz, na którym postawiono nową kaplicę. W jej wnętrzu interesujący, współczesny ikonostas. Klucze posiada sołtys, Pan Roman Karpa. Za wsią zabudowania dawnego PGR-u gdzie obecnie powstaje stadnina koni.

Zaraz za nią skrzyżowanie z drogą z Bukowska, na którym skręcamy w lewo. Za nami pozostaje nieistniejąca wieś Płonna, w której znajdują się ruiny cerkwi, wykorzystywanej po wojnie jako magazyn Państwowego Gospodarstwa Rolnego.
W Szczawnem drogi, które rozchodziły się w Zagórzu, łączą się ponownie. W tym momencie cofniemy się do Zagórza, by opisać pierwszą z tras. Minąwszy zatem skrzyżowanie na Poraż kierujemy się na południe w kierunku Tarnawy.

Na pierwszym wzgórzu mijamy po lewej stronie zabytkowy zagórski cmentarz i zjeżdżamy w dół do Wielopola, wioski wchodzącej obecnie w granice Zagórza. Na lewo od drogi widzimy za rzeka ruiny klasztoru, a nieco na prawo od nich stojącą na wzgórzu białą, murowaną cerkiew greko-katolicką p.w. Michała Archanioła, zbudowaną w 1939 r na planie krzyża i zwieńczoną wielką banią. By do niej dotrzeć, należy skręcić w lewo, drogą przez przejazd kolejowy i mostek.

Jadąc dalej główna drogą docieramy do wsi Tarnawa Dolna. Za nią krzyżówka na której skręcamy w prawo. Niestety, we wnętrzu nie ma żadnego ikonostasu. Droga w lewo prowadzi w dolinę Kalniczki gdzie znajdują się cerkwie w Tarnawie Górnej (1817 r.), Olchowej (1877 r.) i Średnim Wielkim (1810 r.) będące w ruinie oraz w Łukowem (1828 r.) - użytkowana przez kościół rzymsko-katolicki.

Jedziemy dalej poprzez Czaszyn mijając po drodze murowaną cerkiew greko-katolicka p.w. Św. Mikołaja z 1835 r. używaną przez kościół rzymsko-katolicki. Za wsią wspinamy się malowniczymi serpentynami na Brzozowiec, skąd roztacza się wspaniała panorama na Pogórze Bukowskie, Góry Słonne i Pogórze Leskie.

Szczawne
Tu łączymy się z opisaną powyżej drogą przez Morochów. Wyjeżdżając ze Szczawnego dostrzegamy po prawej stronie, za przejazdem kolejowym drewnianą cerkiew greko-katolicką p.w. Zaśnięcia Matki Bożej, (obecnie prawosławną) zbudowana w 1888 r. w typie wschodnio-łemkowskim. We wnętrzu ikonostas współczesny cerkwi. Na ścianach polichromia figuralna z 1925 r. Obok cerkwi drewniana dzwonnica z 1889 r. i cmentarz parafialny. W Szczawnem również ciekawa XIX w. kapliczka drewniana stojąca przy głównej drodze. Klucze do cerkwi u Pana Jana Walornego - Szczawne 20 - duży murowany dom przy drodze na Bukowsko.

Rzepedź
Jadąc w górę potoku Rzepedka wyjedziemy dokładnie przed samym obiektem. Jest to drewniana cerkiew greko-katolicka, w typie wschodnio-łemkowskim - osławickim, p.w. Św. Mikołaja Bpa, zbudowana w 1824 r. Błogosławiona w 1826. Remontowana m.in. w 1896 r. Prawdopodobnie wtedy dostawiono zakrystię. Podczas prowizorycznego zabezpieczania w 1969 r. rozebrana została zakrystia. Po wojnie użytkowana jako kościół, obecnie służy ponownie wyznawcom obrządku greko-katolickiego. We wnętrzu ikonostas, współczesny cerkwi. Na ścianach polichromia z 1896 r. Przy cerkwi drewniana, trójkondygnacyjna, słupowo-ramowa dzwonnica współczesna cerkwi. Świątynia obecnie gruntownie remontowana. Obiekt otacza niewysoki, kamienny murek. Obok cmentarz przycerkiewny. Klucze do cerkwi posiada Pan Sławomir Jurowski, mieszkający w pierwszym domu za zakrętem, po prawej stronie.


S e r w i s    r e k o m e n d o w a n y    p r z e z :
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
Bieszczadzki Park Narodowy
Bieszczadzka Grupa GOPR
Muzeum Budownictwa Ludowego - skansen w Sanoku
Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej
Polecamy bezpieczne przeglądarki:    Pobierz Google Chrome      Pobierz Firefoksa      Pobierz przeglądarkę Opera        

UWAGA COPYRIGHT

Wszystkie materiały prezentowane na stronach serwisu www.bieszczady.pl (np. teksty, layout, grafiki, zdjęcia, logotypy, kod html/css etc.)
chronione są prawem autorskim. Ich nieautoryzowane wykorzystanie w jakikolwiek sposób jest karalne.
All of the materials presented on the site www.bieszczady.pl (e.g. articles, graphics, photos, layouts, logos, html/css code etc.)
are copyrighted. Any kind of their unauthorised usage is punishable.

Wszelkie prawa zastrzeżone • All rights reserved
www.bieszczady.pl © 2000-2020


-->