bieszczady noclegi agroturystyka

Nadsiański Regionalny Park Krajobrazowy

Nadsiański Regionalny Park Krajobrazowy

Pogoda w regionie

26.05.17 12:03
Nadchodzi poprawa pogody.
Coraz liczniejsze rozpogodzenia i poprawa warunków turystycznych.
+22 +9°C

pogoda w Bieszczadach
  Webcamy:

Filmy z Bieszczadów

Więcej filmów na vimeo.com/bieszczady

Polecamy

Nadsiański Regionalny Park Krajobrazowy

Wstęp oraz spis treści

2005-12-07 · 18:24

Zapraszamy do lektury informatora - przewodnika po ukraińskim Nadsiańskim Regionalnym Parku Krajobrazowym. Zawiera on wiele informacji na temat wytyczonego na przygranicznych terenach szlaku turystycznego „Od źródeł Dniestru do źródeł Sanu” oraz informacje na temat historii terenów leżących na terenie dzisiejszego parku. Wydawnictwo zawiera również garść informacji praktycznych: jak dojechać, wskazówki dot. komunikacji, telefony alarmowe itp. i dostępne jest w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, ukraińskiej i słowackiej. W wybranych miejscowościach umieszczono tablice informacyjne z opisami atrakcji turystycznych na szlaku turystycznym oraz mapę regionu będące uzupełnieniem przewodnika. Leżący po ukraińskiej stronie Sanu Nadsiański Regionalny Park Krajobrazowy  sąsiadujący bezpośrednio z polskimi Bieszczadami to kopalnia wiedzy na temat wspólnej, polsko-ukraińskiej historii. To również miejsce umożliwiające odbycie wycieczek terenami dzisiejszej Bojkowszczyzny, która z pewnością dostarczy wielu niezapomnianych wrażeń. Kto z miłośników regionu nie chciałby zobaczyć naszych gór z całkiem innej perspektywy, a jednocześnie oglądać namacalne, nadal tętniące dziedzictwo dawnych mieszkańców Bieszczadów?

Niniejszą publikację autorzy dedykują prof. dr hab. nauk biologicznych Stepanowi M. Stoyce, inicjatorowi powstania Nadsiańskiego Regionalnego Parku Krajobrazowego i innych obszarów chronionych w Karpatach Ukraińskich oraz współautorowi koncepcji utworzenia pierwszego w świecie trójstronnego Rezerwatu Biosfery UNESCO-MaB „Karpaty Wschodnie” - uczonemu, który od wielu już lat pracuje nad rzeczywistnieniem idei ochrony przyrody Karpat. Publikacja powstała w ramach wspólnego ukraińsko-polskiego projektu realizowanego w l. 2004-2005, mającego na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju turystyki w NRPK. W ramach projektu przygotowano też m.in. turystyczna bazę danych i mapę turystyczną parku, oznakowano szlak turystyczny i ustawiono tablice informacyjne by ułatwić Państwa wizyty w Nadsiańskim Regionalnym Parku Krajobrazowym.

Wydano ze środków:

Fundacja Ochrony Bioróżnorodności Karpat Wschodnich została zarejestrowana w Szwajcarii w dn. 9 stycznia 1995 r. w celu „wspierania, organizowania, prowadzenia i promowania działań służących ochronie różnorodności biologicznej strefy górskiej Karpat Wschodnich”. Internet: http://www.unesco.org/mab/ecbr

Fundacja Karpacka została utworzona w 1994 r. dla finansowego i technicznego wspierania inicjatyw organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych Euroregionu Karpackiego - realizacji projektów międzyregionalnych i transgranicznych na rzecz rozwoju gospodarczego. Internet: http://www.carpathianfoundation.org

Tekst: Oksana Maryskevych, Zbigniew Niewiadomski. Przekład z języka ukraińskiego: Zbigniew Niewiadomski. Fot.: Z.Niewiadomski (11), ECBC/V. Peslyak (1), ECBC/A.Szczerbicki (9) i I. Shpakivska (1). Mapy: Piotr Bramberger, Richard Watzka/DAPHNE i Stanisław Strzyżewski we współpracy ze Zbigniewem Niewiadomskim © ECBC.

Projekty graficzne, digitalizacja logo NRPK, przygotowanie broszur w wersji PDF oraz wersji elektronicznej online przewodnika: Stanisław Strzyżewski / www.bieszczady.pl

 

Spis treści:

Broszura „Nadsiański Regionalny Park Krajobrazowy” do pobrania w formacie  PDF w czterech wersjach językowych (ok. 2Mb)


S e r w i s    r e k o m e n d o w a n y    p r z e z :
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna
Bieszczadzki Park Narodowy
Bieszczadzka Grupa GOPR
Muzeum Budownictwa Ludowego - skansen w Sanoku
Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej
Polecamy bezpieczne przeglądarki:    Pobierz Google Chrome      Pobierz Firefoksa      Pobierz przeglądarkę Opera        

UWAGA COPYRIGHT

Wszystkie materiały prezentowane na stronach serwisu www.bieszczady.pl (np. teksty, layout, grafiki, zdjęcia, logotypy, kod html/css etc.)
chronione są prawem autorskim. Ich nieautoryzowane wykorzystanie w jakikolwiek sposób jest karalne.
All of the materials presented on the site www.bieszczady.pl (e.g. articles, graphics, photos, layouts, logos, html/css code etc.)
are copyrighted. Any kind of their unauthorised usage is punishable.

Wszelkie prawa zastrzeżone • All rights reserved
www.bieszczady.pl © 2000-2024


-->